11/03/2021

Met een donatie van € 6.222 uit de opbrengst van de Wijnactie stelt Lions Princestadt Delt de Stichting ISOVA in staat om 10 extra nieuwe vrijwilligers op te leiden voor de begeleiding van mensen met schulden. Daarnaast biedt dit bedrag ruimte om 15 bestaande vrijwilligers een extra opleiding te geven zodat ze beter toegerust zullen zijn om jongeren met schulden te helpen. 

ISOFA maakt deel uit van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje, die jaarlijks op velerlei wijzen mensen met schulden begeleidt om weer zonder schulden verder te kunnen leven. In 2019 (cijfers over 2020 zijn nog niet bekend op dit moment) werden landelijk rond de 100.000 mensen geholpen en bijna 400.000 mensen bereikt. In Delft ging dat om rond de 300 personen. 

Voor meer informatie over ons goede doel en de mogelijkheid om zelf vrijwilliger te worden zie dan hier