Onze club

Delft Princestad (NL 226AZ/USA 043250) werd opgericht in 1983 en gecharterd op 31 maart 1984. Onze sponsorclub is Lions Club  Delft. De club telt 40 mannen. Ons e-mail adres is: Delft.Princestad@lions.nl

Activiteiten

De club komt twee keer per maand bijeen in de Sociëteit het Meisjeshuis te Delft:

 • Op de tweede donderdag van de maand van 18.00 tot ca. 20.00 uur. Op deze eerste, zogenoemde korte avond worden – onder het genot van een maalltijd – de lopende zaken en het jaarprogramma besproken.

 • Op de vierde donderdag van de maand van 20.00 tot ca. 22.00 uur. Op deze lange avond geeft een clublid of een externe spreker een inleiding over een onderwerp dat voor de clubleden interessant is. Soms wordt bezoek gebracht aan een bedrijf of instelling.

 

Daarnaast organiseren we in de loop van het verenigingsjaar de volgende activiteiten:

 • Back-home party in september, voor leden en hun partners. Omdat het dan doorgaans nog mooi weer is, krijgt die het karakter van een tuinfeest bij een van de leden.
 • Jumelage, meestal in oktober.
 • Wijnproeverij voor een goed doel, in november. Deze proeverij staat al vele jaren garant voor een hoge opbrengst dankzij de uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. De doelen waaraan de opbrengst wordt besteed waren de afgelopen jaren een mytylschool, palliatieve zorg, de Voedselbank, het Museum het Prinsenhof, het nieuwe Reinier de Graafgasthuis, de Stichting Hiep Hoera, de Vakantiebank en de gemeente Delft (bijenhotels).
 • December: we bemannen een kraam tijdens de Lichtjesavond in Delft. De opbrengst gaat naar een goed doel.
 • Januari: Nieuwjaarsbijeenkomst voor leden en hun partners.
 • Februari: we steken de handen uit de mouwen tijdens het knotten van de fruitbomen in een tuin van de provincie Zuid-Holland in Midden-Delfland.
 • Het driving dinner, meestal in maart. Het voor-, hoofd- en nagerecht worden bij verschillende leden thuis genuttigd. Iedere deelnemer krijgt een viertal gasten en is zelf op twee plaatsen te gast. Het driving dinner wordt afgesloten met een gezellige nazit bij een van de leden thuis.
 • April: Ladies Day.
 • Een jaarlijkse ontmoeting met de andere twee Delftse Lions clubs.
 • De laatste bijeenkomst voor de zomervakantie is steevast gereserveerd voor de bestuurswisseling tijdens een gezellig diner op een wisselende locatie.  
Nieuwe leden

De harde kern van onze leden bestaat uit de ‘founding fathers’ die onze club in 1983 oprichtten. Jaarlijks treden één of meer nieuwe leden toe, mede uit het oogpunt van verjonging. Als je denkt dat de Lions Club iets voor jou is, neem dan contact op met onze secretaris (contactgegevens: zie onderaan de pagina).

Jumelage

Onze club is verbonden met Lions Clubs buiten Nederland (jumelage) die wie wij  één keer per jaar ontmoeten. Het betreft clubs in Mönchengladblach, Brugge en Roubaix.  

‘We serve’

Onder het motto ‘We serve’ draagt de Lions Club bij aan doelen die de Delftse samenleving ten goede komen, vaak ten behoeve van mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo organiseren wij ieder jaar een wijnproeverij. De opbrengst ervan gaat naar een goed doel. Ook steken we de handen uit de mouwen door bomen te snoeien in Midden-Delfland en tijdens de Delftse Lichtjesavond.  

Erecode

Bij het aangaan van het lidmaatschap geef je aan dat je je volgens de internationaal afgesproken erecode zult gedragen. Van een Lion wordt verwacht dat hij (zij):

 • zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
 • goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;
 • steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
 • bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
 • vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
 • hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
 • zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
 • voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.